RECURSOS TIC

Propoñemos a seguinte clasificación:

1. Recursos para apoiar a exposición docente (as explicacións habituais do profesor/a) e para buscar información en internet.

2. Recursos para traballos colaborativos e traballo por proxectos

3. Recursos para elaborar e presentar a información

4. Recursos con exercicios e actividades de consolidación de coñecementos e reforzo para o alumnado

5. Outros recursos xeneralistas e de apoio (redes sociais docentes, departamento de orientación (PT, AL…), directorios de recursos…)

———————————————————————————————————————————-

1. Recursos para acompañar unha exposición do profesor/a e para buscar información en internet

1.1. Buscadores :

  • Google
  • Disanedu. Máscara de google que pescuda contidos educativos no formato desexado.

 

1.2. Enciclopedias: wikipedia. Autodefinida como un esforzo colaborativo por crear unha enciclopedia gratis, libre e accesible para todos/as.

1.3. Dicionarios

Dicionario da RAG

1.4. Xornais

1.5. Webs con contidos educativos

Museo Nacional do Prado: Conta con recursos como zona de xogos ou audioguías infantís.

Proxecto Biosfera (Para a ESO)Naturaleza Educativa...

1.6. Vídeos:

YOUTUBE

VIMEO

  GOOGLE VÍDEOS

PÁXINA DA TVG

1.7. Infografías 

EROSKI CONSUMER

1.8. Podcast:

 

1.9. Presentacións OpenOffice

1.10. Contidos educativos 

 Repositorio de contidos dixitais educativos, validados pedagoxicamente, de acceso gratuíto, e elaborados pola comunidade docente.

    Repositorio ABALAR.

2. Recursos para traballos colaborativos e traballo por proxectos

2.1. Ferramentas básicas: correo electrónico, chat, traballo colaborativo en rede (Google docs). Google Docs é unha ferramenta que permite acreación de textos, presentacións ou follas de cálculo dentro dun navegador web de xeito colaborativo entre varios usuarios. Ademais, permítenos importar os nosos traballos xa feitos e exportalos para poder gardalos. Para utilizar estes servizos é preciso entrar na conta de  GMAIL.

 

2.2. Webquests, cazas do tesouro

As WebQuest son actividades de análise de información obtida da rede.

 Propón actividades organizadas por ciclos e mostra páxinas que recollen gran cantidade destas pescudas. Por outra banda, tamén podes xerar os teus propios Webquest.

2.3. Ferramentas de traballo colaborativo: eTwinning

eTwinning fomenta a colaboración escolar a través das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) para que os centros escolares europeos se asocien, a curto ou a longo prazo, para traballar xuntos en proxectos sobre calquera tema.

2.4. Aulas virtuais:

Moodle:

 

 

3. Recursos para elaborar e presentar a información

 

3.1. Presentación OpenOffice. 

 

3.2. Blogs de aula , wikis…

 

3.3. Recursos da web 2.0 

3.3.1. Nubes de palabras

Wordle Logo

3.3.2. Pósters dixitais    

3.3.3. Mapas conceptuais: 

3.3.4. Liñas do tempo: 

3.3.5.  Presentación a partir de formato pdf e logo pode incrustarse en blogs, wikis, etc. ç

 

4. Recursos con exercicios e actividades de consolidación de coñecementos e reforzo.

4.1. JClicLIM (ferramenta creada por Fran Macías), Ardora (José Manuel Bouzán)

 

EducaLIM 

4.2. Actividades flash online

 

5.5. Xogos

 Jueduland Contén unha recompilación de máis de 800 sitios web. Atopamos actividades clasificadas por áreas, materias, etapas educativas, cursos de educación primaria, etc.

De seguido presentamos un listado de webs con xogos, especialmente para a etapa de educación infantil, pero tamén para primaria:

5.6. Webs de portais institucionais

 Portal de contidos educativos da Xunta de Galicia

 Banco de Recursos do Portal Educativo da Junta de Extremadura. Moi bo.

 

Banco de recursos da Educación das Illas Canarias.

Os comentarios están pechados.